*להזמנת כרטיסים לותיקן ללא עמידה תור – כניסה ללא ליווי (כרטיסים אלו זמינים גם לאחר שאזלו באתר הרשמי של הותיקן)