Open/Close Menu
סיורים ברומא
uniquerome@gmail.com

IL GELATO DI SAN CRISPINO
Piazza della Maddalena 3

את המצאת הגלידה האיטלקית (הג’לטו) נהוג לייחס לנפוליטנים שהביאו לעולם גם את הפיצה. מתכון לגלידה איטלקית הופיע בספר בישול איטלקי כבר במאה ה – 18. על פיו הוסיפו לקרח הגרוס אשר על בסיסו הכינו גלידות עד לאותו מועד חלב ואפילו שמנת.
צריכת הגלידה השנתית לאדם באיטליה עומדת על 15 ליטר בממוצע לאדם לשנה. על אף כי זה נשמע הרבה, איטליה לא נרשמת בין חמשת הארצות הראשונות בצריכת גלידה לנפש. רק לשם ההשוואה – הישראלי צורך בממוצע כ – 8 ליטרים גלידה בשנה והאמריקאים – הנחשבים לצרכני הגלידה הגדולים ביותר – צורכים בממוצע כ – 30 ליטרים גלידה לנפש בשנה.
הגעתם ל San Crispino – הגלידה הטובה (והכשרה) ברומא ויש האומרים בכל איטליה.
הגלידריה זכתה לקבל כוכב מישלן בשל איכותה הגבוהה!!

Unique Rome Tours - Copyright © 2013
רומא אחרת